×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

قانون توسعه موسسات برق غیر دولتی


قانون توسعه صنایع پتروشیمی


قانون حمل و نقل اجناس اهدائی و طرز پرداخت هزینه های اداری آن


قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت وظیفه عمومی متولد سالهای 1312 تا پایان 1324


قانون الحاق دولت شاهنشاهی به اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی جهانگردی


قانون تمدید مدت اختیار کمیسیون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت


قانون استخدام پنج نفر از اتباع خارجی به سمت گوینده رادیو


قانون تاسیس شرکت سهامی چاپخانه وزارت اطلاعات


قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور


قانون مربوط به تحصیل وام برای تامین قسمتی از هزینه طرح های عمرانی کشور


قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوائی و دریائی ارتش


قانون دریایی


الحاق دو تبصره بماده 12 و یک تبصره بماده 65 آئین نامه استخدامی شهرداری


اصلاح آئین نامه مربوط به مبادلات مرزی


آئین نامه فوق العاده اضافه کار


اصلاح آئین نامه کمیسیون دائمی حج


اصلاح آئین نامه حق جلسه اعضاء انجمن شهر


اصلاح بند6 ماده یک آئین نامه شورای تاسیس یا توسعه یا انحلال موسسات آموزش عالی


اصلاح آئین نامه اضافه کار در مورد کارمندان پیمانی


آئین نامه تکمیلی سالنهای نمایش فیلم