×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

اساسنامه شورای مرکزی آموزش کشور


الحاق یک تبصره بماده 22 اساسنامه شرکتهای سهامی زراعی


تصویبنامه راجع به ترکیب ستاد اقتصادی دولت


اصلاحیه تصویبنامه راجع به وام ارزی و یا تسهیلات ریالی به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی


محاسبه فوق العاده خاص در تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی


تعمیم تسهیلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان


اصلاح ماده 4 اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها


اصلاحیه تصویبنامه راجع به تبدیل یکصد روستا به شهر


آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاحیه تصمیم نامه موضوع تشکیل کمیسیون ویژه


تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی


اعتبار احکام قطعی مراجع قضائی ذیصلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص برای تامین اجتماعی


قانون سازمان جلب سیاحان


قانون راجع به برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده 5 لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب 1334 5 11


قانون اصلاح قانون خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی


قانون واگذاری یک قطعه زمین برای احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی


قانون راجع به تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز


قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت


قانون الحاق دو تبصره به ماده 88 قانون نظام وظیفه عمومی