×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

قانون مربوط به تربیت متصدیان آزمایشگاه برای دانشکده های شهرستانها و دانشسرای عالی


قانون راجع به اصلاح عنوان سازمان پلیس گمرک به نگهبانی و انتظامی


قانون راجع به اجازه تحصیل تا معادل 27 میلیون دلار اعتبار کنسرسیوم مقاطعه کاران فرانسوی


قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون فروش خالصجات به منظور اگذاری اراضی به کارگران


قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان


قانون راجع به اجازه پرداخت مبلغ ششصد لیره انگلیسی سالانه به دانشگاه کمبریج به پاس خدمات پرفسور ادوارد براون


قانون مربوط به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون راجع به افزایش سرمایه بانک ملی ایران در بانک رهنی ایران


قانون راجع به شورای دولتی


قانون مربوط به نقشه برداری


قانون اجازه انتقال نیروی برق به وسیله کابل هوائی


قانون راجع به جدول جدید انتخابات مجلس شورای ملی


قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی هلند


قانون راجع به تمدید مدت اجرای قانون روش جدید سربازگیری


قانون مربوط به تمدید اجرا قانون روش جدید سربازگیری


قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و دو میلیون دلار وام از بانک بین المللی ترمیم و توسعه جهت ساختمان سد دز


قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی


قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلین ایرانی به خارجه


قانون راجع به اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات اشخاص


قانون راجع به اجازه استخدام معلمین مدارس فنی و حرفه ای و کشاورزی