×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص تسهیلات بانکی خرید برگ سبز چای در سال 1381


آئین نامه اجرائی توسعه وتقویت دوره های تحصیلات تکمیلی (مقاطع پی-اچ-دی و فوق تخصصی) از محل اعتبارات ریالی - ارزی ردیفهای 113500 ، 31208696 ، 129105 و31208702 قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعرفه صدور کارت معافی به مشمولانی که به انحاء مختلف از خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند


تصویب نامه راجع به ترخیص موردی بخشی از کالاهای همراه مسافران


تعیین تعرفه بهاء آب در استان خوزستان و به میزان بیش از حد مقرر در قانون است


تصویبنامه در خصوص تعیین استاندار سیستان و بلوچستان


تایید انتخاب مجدد رئیس مرکز نشر دانشگاهی


اصلاح برخی از مواد آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور


آئین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور


آئین نامه اجرائی بند(ح ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد انسجام در واحدهای استانی سازمان های دولتی


مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف مربوط به آبخیزداری و تغییر نام سازمان جنگلها ومراتع کشور به (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)


تصویبنامه در خصوص تسهیلات تبصره (3) قانون بودجه سال 1381کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت


آئین نامه اجرائی ماده (32) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند(د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی


اصلاحیه تصویبنامه موضوع فوق العاده شغل کارکنان هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری


آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات کشور


تصویبنامه در خصوص ایجاد دفتر نمایندگی در کشور سوریه توسط شرکت صنایع آذرآب