×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

قانون اجازه خرید فرش و سایر اشیا تزئینی مورد نیاز نمایندگی های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور


قانون انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی


قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون طرز تهیه و تنظیم بودجه کل کشور


قانون تاسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوائی کشوری


قانون استفاده موسسات درمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی و بیمارستان های ژاندارمری و شهربانی کل کشور از قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری


قانون اجازه دریافت هزینه عکس برداری اسناد


قانون وصول درآمد اختصاصی وزارت پست و تلگراف و تلفن


قانون اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیر نظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیر نظامی


قانون نامگذاری روز 21 فروردین به نام روز (نیایش )


قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارایی


قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون آئین دادرسی مدنی و امور حسبی


قانون اجازه ترمیم فوق العاده ثابت ارزی مامورین خارج از کشور وزارت امور خارجه


قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا


قانون اجازه قبول عضویت و پرداخت حق عضویت کنگره بین المللی راه


قانون تمدید مهلت تقدیم دادخواست به هیئت سه نفری


قانون پرداخت معادل یک روز از بودجه نظامی کشور به سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد


قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح های مصوب برنامه های عمرانی کشور


قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه


قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه