×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

قانون فارغ التحصیلان آموزشگاه خلبانی هواپیماهای سبک و هلیکوپتر ارتش شاهنشاهی


قانون مصونیت سیاسی دبیرخانه همکاریهای عمران منطقه ای وکارمندان آن


قانون امور تشکیلاتی و استخدامی وزارت امور خارجه


قانون حق ارشد گماشته نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح ماده 19 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون معافیت سیمان های صادر از کشور از حقوق و عوارض گمرکی


قانون اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفه ای دفتر بین المللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیایی بررسی نیروی انسانی


قانون اجازه پرداخت هزینه های اضافی عملیات نظامی فوق العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اجازه تاسیس موسسات بخت آزمایی در مراکز جهانگردی برای سیاحان


قانون راجع به وجوه حاصله از شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه ها و مدارس عالی


قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی


قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح بند الف و ب ماده 3 قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری


قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری


قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات


قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در سازمان عمران منطقه ای


قانون اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در موسسه آسیائی توسعه اقتصادی


قانون پرداخت فوق العاده افسران و افراد پلیس راه


قانون سلب عناوین و ضبط اموال تیمور بختیار (سپهبد بازنشسته)


قانون تخفیف کارمزد باربری گمرکی و استفاده از انبارهای اختصاصی