×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال


قانون اصلاح قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوائی و دریائی ارتش


قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه


قانون اصلاح ماده 2 قانون مدنی


قانون تامین هزینه خدمات قرنطینه ای کشور


قانون معافیت گمرکی و عوارض غیر گمرکی کالاهایی که تحت رژیم کابوتاژ حمل می شود


قانون تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور


قانون تامین کسری سال 1348 صندوق بازنشستگی ژاندارمری کل کشور


قانون تکمیلی قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی


قانون اجازه واگذاری اراضی وزارت جنگ به کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شاهنشاهی


دستور اخذ توضیح از محکوم له صادر می شود بدون تعیین موضوع توضیح - پس ازصدوراجرائیه ،شخص ثالثی بخواسته رفع توقیف اتومبیل ، علیه محکوم له دادخواست تقدیم می نماید


حکم صادره ازدادگاه بر اثرتجدیدنظرخواهی قطعیت نیافته تا ازاجرای آن ، شخص ثالث متضرر شود


دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی ، خارج از نوبت رسیدگی می شود


استدلال رای - اصلاح شناسنامه - تعارض قوانین در زمان


چون بدون رسیدگی و تحقیق در صحت و سقم مطالب خواهان حکم صادر کرده و در رای خود غلط املائی داشته ، لذا بلحاظ موجه نبودن حکم صادره تخلف نامبرده مسلم است


صدور قرار اناطه خود دلیل رسیدگی می باشد واستنکافی صورت نگرفته و خروجی هم از بی طرفی نشده است - دعوی دولتی


تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شده و رسیدگی به چنین اختلافات باید در کمیسیون مربوط بعمل آید


تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است


تغییر تاریخ تولد اشخاص یعنی اصلاح سن از طرف دادگاه ممنوع است


اصولا اقامه دعوی برای اصلاح شناسنامه جائز است