×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه مازندران


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی سیرجان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولایت ایرانشهر


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان


تکمیل ترکیب و انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی


رأی شماره245 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط پرداخت کارانه و بهره‌وری در سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره 223 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان نهضت سوادآموزی


رأی شماره 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن به افرادی که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را دریافت می‌کرده و عضو هیأت علم


رأی شماره 262 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه 76000559 811 ـ 20 1 1376 مدیر کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران به لحاظ اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری نیست و تعیین مصادیق آن به وسیله مدیرکل


رأی شماره‌های 265 ـ 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133 ت29745هـ ـ 22 8 1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند و


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنارتخته


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بستان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سردشت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر اردکان