×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تبدیل روستای چکنه به شهر


تصویبنامه در مورد تبدیل روستای قلعه تل به شهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قاین


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر تربت جام


اصلاحیه تصویبنامه راجع به تبدیل یکصد روستا به شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای ارداق از توابع شهرستان بوئین زهرا به شهر ارداق


تصویبنامه راجع به ادغام روستای تمرقره قوزی علیا تمرقره قوزی سفلی و تمرخوجه محمد


تصویبنامه در خصوص ادغام روستاهای بناور، قارقی وکتوک از توابع بخش گمیشان شهرستان ترکمن و تبدیل به شهر سیمین شهر


تصویبنامه راجع به ایجاد بخش زرین دشت در تابعیت شهرستان نهاوند


تصویبنامه راجع به ادغام روستای تمرقره قوزی علیا و تمرقره قوزی سفلی و تمرخوجه محمد


تصویبنامه در خصوص تغییرات در استانهای مرکزی وکرمانشاه


تصویبنامه راجع به ادغام روستای خولنجان با روستاهای لنج و آردگان بعنوان شهر (زیباشهر)


تصویبنامه راجع به تغییرات واصلاحات تقسیماتی در استان خراسان


ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی قانونا مسموع نیست


رسیدگی به کلیه جرائم اطفال کمتر از18 سال مربوط به قاچاق و موادمخدر با دادگاه اطفال می باشد


اگر سارق امضای صاحب دسته چک را در چک شبیه سازی کرده و با آن اجناس خریده باشد، علاوه بر سرقت مرتکب جعل سند غیررسمی (چک ) و استفاده از سند مجعول مذکور شده است


عدم شناسائی متهم یا متهمین و عدم کشف هویت مقتول و عدم دسترسی به شاکی خصوصی موجب مختومه کردن پرونده نیست


تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا قبل ازختم دادرسی جائز است


تصویب نامه راجع به مصالحه متعهدان ارزی در چهارچوب مقررات


تائید انتخاب روسای دانشگاه های ارومیه ، رازی ، لرستان و بین المللی