×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

رأی شماره 275 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25 6 1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است


رأی شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغملک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیدان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فرادنبه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قلندرآباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گوهران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامهرمز


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه شرق استان سمنان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایزدخواست


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کوشکنار


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بوانات


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بلداجی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گلشهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ششده


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کبودرآهنگ


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جعفرآباد


تصویب‌نامه درخصوص تعیین خدمات حرفه‌ای در داروخانه‌ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت