×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

قانون اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه


قانون اجازه مبادله قرارداد تعیین خط سرحدی ایران و ترکیه


قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی


قانون اصلاح اصول محاکمات جزائی


قانون اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافی هند و اروپ در ایران


قانون بازخرید مستمریات


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و یونان


قانون آزادی ورود و صدور مروارید و معافیت آن از پرداخت حقوق و عوارض


قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی


قانون اجازه انتخاب محصلین ایرانی آمریکا جزو صدی بیست محصلین اعزامی


قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگی


قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها


قانون راجع به ترکه اتباع خارجه


قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف


قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی


تعیین مقدار هزینه تعمیر ومحکوم به و تنجیز آن غیرمدلل است


صدور حکم خلع ید با محکوم نمودن خواهانها به پرداخت حق مساعی ایجاد اعیانی غیرقانونی است - فراغ دادرس


سرقفلی از حقوق صنفی مستاجرین شناخته شده و در تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها قابل پرداخت است


گزارش اصلاحی باید منجز بوده و به امضای تمام اصحاب دعوی برسد - تخلیه مورد اجاره


پولی که در سند مزبور بعنوان رهن ذکر شده وثیقه بوده نه دین