×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی در سازمان صنایع دستی ایران


لایحه قانونی معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهائی که به نام دربار سابق و خاندان پهلوی درگذشته سفارش و بهای آن پرداخت شده و وارد گمرکات ایران شده است


لایحه قانونی انحلال شرکت سهامی خدمات جنگلها و مراتع


لایحه قانونی راجع به نحوه استفاده از وجوه متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران که در بانکهای مختلف ایالات متحده آمریکا جمع آوری و در حساب مخصوصی نگهدای میشود


لایحه قانونی راجع به معافیت زنان متأهل پزشک و دندانپزشک و داروساز برای گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران


لایحه قانونی راجع به شمول لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده 6 اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران به کلیه سازمانهای عمران اراضی شهری سایر استانهای کشور


لایحه قانونی راجع به خدمت مشمولین وظیفه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


لایحه قانونی تعیین تکلیف استخدامی کارکنان طرحهای عمرانی نیروهای سه گانه و سایر مؤسسات دولتی که طبق مصوبات مربوطه اجرای طرحهای مزبور بوزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است


لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن


لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضائی


لایحه قانونی راجع به در اختیار قرار دادن کلیه وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته بدولت به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


لایحه قانونی راجع به تصرف ماشین آلات تبدیل زباله به کود وسیله شهرداری تهران


لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی


لایحه قانونی راجع به فروش خاویار براساس آخرین نرخ های فروش خاویار در بازارهای بین المللی


لایحه قانونی الغاء قوانین متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل ممکت، تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور، شکاربانهای شکارگاهها و قرقهای سلطنتی ، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و ماده 39 قانون ثبت احوال


لایحه قانونی راجع به تعیین هیئت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمانهای عمران اراضی شهری در استانها


لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور


لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات پزشکان و دندانپزشکانی که موفق به گذراندن امتحان نهائی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و اخذ مدارک لازم نشده اند


لایحه قانونی راجع به صدور پروانه حفر چاه عمیق بر طبق گواهی صادره از وزارت کشاورزی و عمران روستائی


لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری