×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین دولت مصوب 1358 2 4


لایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران و صندوق ضمانت صادرات در مرکز و توسعه صادرات ایران


جعل چک اداره و برداشت از حساب اداره


لایحه قانوین در مورد عدم امکان استفاده هیأت های علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از فرصتهای مطالعاتی و بورسهای دانشگاهی


لایحه قانونی راجع به بخشودگی باقیمانده اقساط بدهی آقای پاشاجوانروح بدولت بابت اضافه دریافتی ایشان از محل انتقال ششدانگ قراء گلگاب و چاپقوشان


لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت بعنوان مأمور به نهادهائیکه در جریان انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده یا میشوند


لایحه قانونی راجع به حفاظت ویژه از پلهای حساس کشور وسیله ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به تبدیل عنوان ( اداره کل هواشناسی ) به ( سازمان هواشناسی کشور )


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی مصوب 1358 7 11


لایحه قانونی راجع به بازنشستگی کارمندان مشمول تصفیه و پاکسازی سازمان اداری وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر سازمانها و مؤسسات دولتی


لایحه قانونی راجع به واگذاری خانه های سازمانی اداره کل بندر و کشتیرانی امام خمینی


لایحه قانونی افزایش تعرفه حقوق و عوارض بندری


لایحه قانونی راجع به دوره بهیاری


لایحه قانونی راجع به الحاق بند 11 به ماده 29 قانون امور گمرکی


لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام بیست و هفت نفر کادر مورد نیاز وزارت بازرگانی بدون رعایت تاریخ تصویب ماده 150 الحاقی به قانون استخدامی کشوری


لایحه قانونی راجع به اجازه در اختیار قرار دادن بیست و هشت میلیارد ریال بعنوان تنخواه گردان به شرکت بازرگانی دولتی ایران بمنظور ورود 600 هزار تن آهن


لایحه قانونی راجع به پرداخت پاداش به کارکنان دولت در سال 1358


لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن


لایحه قانونی درباره اجازه اعطای وام کوتاه مدت به شرکت های تولید کننده محصولات مختلف پودر لباس شوئی از محل اعتبار کمک به صنایع کشور


لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب اردیبهشت ماه 1353