×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده (43) قانون استخدام کشوری و اصلاح ماده الحاقیه قانون استخدام مستخدمین مجلس شورای ملی


قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت


قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه و عمومی و املاک مفروزی که بعضی از متعلقات آن مشاع باشد


قانون راجع به اطاقهای تجارت


قانون تصویب قرارداد عبور بارسلن و اساسنامه آزادی عبور و اجازه تسلیم نسخ صحه شده آن به دارالانشا جامعه ملل


قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی


قانون راجع به لیسانسیه های حقوق و وکلا


قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی


قانون راجع به تعرفه و نرخ محمولات پستی هوائی


قانون راجع به وظیفه وراث مستخدمین نظمیه که در نتیجه ایفای وظیفه تلف می شوند


قانون مامورین صلح


قانون تفسیر قانون قاچاق اسلحه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه


قانون تصویب قرارداد پستی عمومی منعقده در کنگره پستی لندن


قانون تعاون قضایی


قانون راجع به محاکمات جنایی


قانون متمم قانون تفتیش اسعار خارجی


قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه


قانون لزوم تنظیم عهود تجارتی و گمرکی تواما و اقدامات متقابله در روابط تجارتی


قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون نرخ اسعار