×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

آئین نامه ماده 25 قانون وکالت در مورد معرفی منشی و عضو تحریری دفتروکالت


اصلاح ماده 9 آئین نامه دستمزد کارشناسان و تبصره آن


آئین نامه حق الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه


اصلاح آئین نامه راهنمائی و رانندگی مصوب 1318


بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهاو ادارات تابعه دادگستری اعم از مرکز وشهرستانها در مورد نحوه ارسال تقاضاهای اداری مستخدمین


بخشنامه بدادسرای شهرستان تهران و دادسرای دیوان کیفر در مورد نحوه ارجاع پرونده ها برای تسریع در رسیدگی


بخشنامه بتمام دادگاهای حقوقی مرکز وشهرستانها واستانها در مورد لزوم مطالعه پرونده قبل از تشکیل جلسه دادگاه


بخشنامه بتمام دادگاههای مرکز واستانها وشهرستانها در مورد ترتیب ثبت دادنامه ها


آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر


تبصره الحاقی بماده 63 آئین نامه اجرای ثبت


اصلاح آئین نامه قانون ثبت


اصلاح آئین نامه مربوط بصلاحیت دادگاههای نظامی موقت در زمان حکومت نظامی


اصلاح آئین نامه امور خلافی


آگهی رسمی ماده 42 آئین نامه مال الاجاره ها


ماده ذیل به آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک اضافه میشود


آئین نامه مال الاجاره ها


آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی


دعوی مطروحه اعتراض نسبت به رای صادره از هیئت رسیدگی اداره تحقیق اوقاف بوده و دادگاه محل اقامت خوانده صالح است و ارتباطی به مال غیر منقول ندارد


در دعوی مطروحه نیز اصل وقفیت مورد نزاع است فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه مدنی خاص یزد در ما نحن فیه حل اختلاف می گردد


اصلاح تبصره الحاقی بماده 6 آئین نامه دفتر اسناد رسمی