×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تعیین دو مجازات برای فعل مجرمانه واحد خلاف موازین است


بند2 ماده 11 ق- م- ا وقتی قابل اعمال است که در قانون جدید مجازات تقلیل (یافته ) و تغییر کرده باشد


لزوم احتساب حبس قبلی در اعمال بند2 ماده 11 قانون م ا


تقلیل حبس نوعی تخفیف محسوب می گردد


محکمه باید به لحاظ انطباق اتهام با قانون لاحق هرگونه اقدام خود را در قالب رای انشاء نماید تا قابلیت ابلاغ و ثبت در دفاتر را داشته باشد


امکان استفاده از آزادی مشروط مجوز رد درخواست اعمال بند 2 ماده 11 قانون مجازات نمی باشد


اجرای بخشنامه دادستانی کل کشور در اعمال بند 2 ماده 11 قانون م ا الزامی است


مجازات اعتیاد مجدد فقط تا74 ضربه شلاق می باشد


مجازات حبس ، اشدتر از مجازات های جریمه نقدی و شلاق است


در صورت تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور یادادستانی کل و قبل از انشاء آن دادگاه می تواند مقررات تخفیف مجازات را اعمال نماید


دستور پرداخت حق الکشف و حق الوکاله قبل از صدور حکم وجاهت قانونی ندارد


ضرورت احراز اقتران زمانی در جرم نگهداری مواد مخدر


در صورت ادعا واعلام اسامی از سوی متهمین پرونده دادگاه مکلف به تحقیق و اظهارنظر قضائی می باشد


خرید موادمخدر و نگهداری آن دارای یک مجازات است


صلاحیت دادگاه در رسیدگی به تعدد جرم


اعمال تخفیف و تبدیل توام آن وجاهت قانونی ندارد


جمع مجازاتها در تعدد جرم بدون مشخص نمودن مجازات هرجرم صحیح نمی باشد


قابلیت کسر ایام بازداشت قبلی ازمحکومیت جزای نقدی


تریاک و حشیش قانونا یک نوع مواد تلقی می شوند


ضرورت احراز اعتیاد در صورت محکومیت متهم به حبس طویل المدت اعلام محکومیت به جهت اعتیاد را نمی توان حمل بر سابقه بازپروری نمود