×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون نظام وظیفه


قانون خدمت نظام وظیفه عمومی


قانون اصلاحات وارده بر ماده 61 منشور ملل متحد دائر به ازدیاد عده اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد


قانون تصویب اصلاحات وارده بر ماده 109 منشور ملل متحد


قانون اصلاح مواد 23 و 27 و 61 منشور سازمان ملل متحد


تصمیم قانونی مربوط به انتخابات پانزدهمین دوره قانونگذاری


قانون بودجه سال 1324


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای بیات نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به واقعه 15 اسفند ماه 1323


قانون اجازه اجرای لایحه قانونی سازمان وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس


قانون اجازه اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به بهداری که قبل از تاسیس وزارت بهداری به عهده وزارت کشور بوده است به وزارت بهداری


قانون الغا اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی


قانون اجازه استخدام شش نفر از اتباع امریکای شمالی برای همکاری آقای دکتر میلیسپو رییس کل دارایی


قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رییس کل دارایی


قانون راجع به اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمتگزاران جزء


قانون اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده آمریکا


قانون بودجه سال 1326


قانون بودجه سال 1321


تصمیم قانونی دائر به بی اثر بودن موافقتنامه مورخ 15 فروردین 25 راجع به ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی


آئین نامه اعزام محصل به خارجه