×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (بخش دوم)


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (بخش اول)


اصلاح ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری


الحاق بند (12) به ماده (3) موضوع تصویب‌نامه شماره 44939 ت31648هـ مورخ 13 3 1383


اصلاح بند (2) تصویب‌نامه موضوع تحت پوشش قراردادن اتباع ایرانی فاقد بیمه از بیمه خدمات درمانی


آیین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1391


تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمود احمدی بیغش به عنوان استاندار خراسان شمالی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1391


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی


تصویب‌نامه درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی


نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع گرمسار در زمینه الحاق 30 هکتار اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تبدیل اراک به کلانشهر


امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین‌المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته‌های گروه پزشکی ودارندگان مدال طلای المپیادهای ادبی در رشته‌های گروه علوم انسانی و گروه هنر