×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

استمرار بهره مندی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی و پژوهشی از توانائی های علمی استادان بازنشسته


اصلاحیه تصویبنامه تعرفه های تشخیص درمانی سال 1381


اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی


تصویبنامه راجع به روادید ورود به ایران برای خریداران ، دست اندرکاران و تجار فرش


تصویبنامه راجع به تعیین استاندار گلستان


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص امور مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی در چارچوب آئین نامه اجرائی ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص جایگزینی تاکسی ها و تاکسی های موقت شهر تهران با خودروهای نو تولید داخلی


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان مهران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عجب شیر


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر آذرشهر


قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استانها ومناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است


عضویت وزیر امور خارجه در شورایعالی اطلاع رسانی


تایید انتخاب روسای دانشگاههای شهرکرد، علم و صنعت ایران وهنر اصفهان


تایید عضویت 5 نفر از اعضای هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی وعلمی شورای عالی انقلاب فرهنگی


مناسبتهای پیشنهادی برای تقویم های سال 1381 هجری - شمسی


اصلاح تصویبنامه راجع به سود بازرگانی و شرایط ورود کالاهای وارداتی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب )و(ی ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


لغو تصویبنامه شماره 52162 ت 25835ه مورخ 1380 11 15


تصویبنامه راجع به شورای عالی پیگیری امور استانها