×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تخفیف هزینه های مربوط به تخلیه ، بارگیری ، انبارداری ، بیمه ، خدمات دریائی به مقصد افغانستان


تصویبنامه در خصوص انرژی برق مشمول تعرفه 27 16 کتاب مقررات صادرات وواردات


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبار ردیف 503612 (پاداش پایان خدمت بازنشستگان )


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای طرح ، تکمیل عملیات اجرائی و تسریع درراه اندازی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره )


آئین نامه اجرائی بند(ح ) تبصره (17) قانون بودجه سال 1381کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه در خصوص معافیت ذرت دانه ای وکنجاله سویا از سود بازرگانی


هزینه های درمان غیر مستقیم نیز به عهده سازمان تامین اجتماعی است


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر سیرجان


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان سیرجان


اخذ عوارض از کالاهای الکترونیکی بجای قطعات الکترونیکی متضمن توسعه دایره شمول قانون می باشد


انتقال اراضی موضوع قانون کشت موقت به اشخاص غیرکه مسبوق به رای ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین است غیرقانونی است


تصویبنامه راجع به افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی


قانون اصلاح پاره ای مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368


قانون اصلاح ماده (2) قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت


قانون الحاق یک تبصره به ماده (65) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


قانون تأمین اجتماعی


قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور


تصویبنامه مربوط به حریم راههای کشور


عدم واریز در آمدحاصله از فروش آسفالت به حساب خزانه و هزینه آن و عدم دریافت حسن انجام تعهد از قرارداد تخلف محسوب است