×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

توقیف یک چهارم حقوق کارمند معیل و یک سوم حقوق کارمند غیر معیل بعنوان تامین خواسته جائز است


پرداخت کسور بازنشستگی به کارمندی که ترک تابعیت ایران را نموده است مجوزی ندارد


مالکیت بسترانهار و رودخانه های طبیعی تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداریها منسوخ است


سازمان قند و شکر از پرداخت عوارض نوسازی معاف نیست


ملکی که هنوز به مالکیت دولت در نیامده است از پرداخت عوارض شهرداری معاف نیست


معافی مذکور در ماده 90 قانون محاسبات عمومی شامل عوارض خدماتی مربوط به هتل غذاخوری راه آهن نیست


برای تنظیم سند رسمی اجاره ، مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری لازم نیست


جریمه های موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری جزای نقدی و مجازات محسوب نمیشوند


پرداخت جریمه بعهده ذینفع است


تبصرهای ماده 100 قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجراء است


احکامیکه دادگاههای کیفری 2 در مورد تخلفات ماده 100 قانون شهرداری صادر میکنند قطعی است ولی احکام بدوی کمیسیون ماده 100 قابل تجدیدنظر در دادگاه کیفری 2 میباشد


تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است


تبصره 3 بند (ب ) شرایط داوطلبان مندرج در دفتر آزمون فرهنگیان سال 1379 حسب نظریه شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته نشده است


تاسیس دفتر اسناد رسمی قابل طرح درکمیسیون موضوع تبصره بند20 ماده 55 قانون شهرداری نیست


تخریب بنای مشرف بخرابی از ناحیه احد از شرکاء بدون رعایت تشریفات جائز نیست


دخالت مهندسین شهرداری در نقشه کشی و نظارت ساختمان اشخاص با اشتغال آنان در شهرداری منافات دارد


حق بیمه کارمندان باید از تاریخ اعلام آمادگی سازمان تامین خدمات درمانی کسر و ارسال شود نه از تاریخ صدور دفترچه بیمه


تعطیل موقت دانشگاه یا موسسه آموزش عالی موجب سلب عنوان دانشجوئی و قطع حقوق مستمری نیست


پرداخت هزینه اقامت مریض و همراه او بر عهده سازمان تامین اجتماعی است نه وزارت بهداری


تصویب و تغییر تشکیلات سازمان تامین اجتماعی نیاز به تاییدیا تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور ندارد