×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده 2 قانون نظام وظیفه


قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه


لایحه قانونی مطبوعات


قانون متمم قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات


قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات


قانون راجع به نظارت مطبوعات


قانون مطبوعات


قانون اصلاح قانون مطبوعات


قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران


قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار بودجه سال 1327 وزارت جنگ


قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327


قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمتگزاران در سال 1327


قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان


قانون اجازه قبول عضویت قطعی ایران به سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد


قانون اجازه فروش برنج شالیهای موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده


قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه اول سال 1328


قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه 1327


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه 1327


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه 1327