×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت شهریور ماه 1327


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد ماه 1327


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه 1327


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه 1327


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه 1327


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه 1327


قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه


قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت


قانون متمم بودجه سال 1317 کشور


قانون تصویب عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مجارستان


قانون بودجه کل سال 1317 کشور


قانون راجع به املاک مورد وثیقه بانک فلاحتی


قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله


قانون عمران


قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانه ذوب آهن و لکوموتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی


قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران


قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض


قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی


عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم علیه ، مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست


چنانچه مالک یا ذینفع برخلاف مقررات اقدام به تغییر کاربری نماید، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 مطرح نموده و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم میگردد