×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر شده و محکوم فوت نماید، محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از ماترک متوفی یا عاقله و یا بیت المال نیاز به تقدیم دادخواست ندارند


لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقو


در امورمدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می کند باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد


در صورتی که صادر کننده مدعی عدم استحقاق شاکی به دریافت وجه چک است باید در قبال دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی یا با اعلام شکایت کیفری ادعای خود بر عدم استحقاق یا سوءاستفاده از چک را اثبات نماید


تصویبنامه راجع به سهمیه ارزی و ریالی مبنای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در سال 1381


اصلاحیه تصویبنامه راجع به اصلاحات و تغییرات تقسیماتی دراستان قزوین


اصلاحیه تصویبنامه راجع به ماده (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373


تصویبنامه در خصوص تعرفه جرائم سردفتران و دفتریاران و تعرفه صدور یا تمدید پروانه اشتغال شغل مشاور املاک و خودرو


عدم قابلیت ابطال دستور قانونی رئیس حوزه قضائی در مورد وصول وجه الکفاله - مسئولیت کفیل


آئین نامه اجرائی بند(ی ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (7) به ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز


قانون تسری مفاد برخی از قوانین ومقررات مربوط به بانکهابه صندوق تعاون


تصویبنامه راجع به وظایف ومسئولیتهای اجرائی قابل واگذاری به سازمانها و ادارات کل استانی


تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی


تصویبنامه راجع به برگزاری سومین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین شرکتهای مادر تخصصی