×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه بادبیر شورای انرژی اتمی و دعوت کننده جلسات کمیته انرژی اتمی


چگونگی اعمال نظارت سازمان امور اداری واستخدامی کشور برمقررات استخدامی وزارت نفت وشرکتهای وابسته


جایگاه تشکیلاتی پلیس قضایی


اختلاف نظر وزارت کشاورزی وسازمان برنامه وبودجه در رابطه بامالکیت سهام وداراییهای منتقله ازشرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران به شرکت صنایع شیر ایران


اختلاف وزارت فرهنگ وارشاداسلامی و سازمان اداری واستخدامی کشور راجع به نحوه اجرای بند(7)ماده (2)قانون اهداف و وظایف آن وزارت درارتباط با نمایندگی های فرهنگی خارج ازکشور


مرجع تصویب اساسنامه مرکز بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله


چگونگی تشکیل شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی وانطباق آن باماده (130) قانون محاسبات عمومی


جایگاه تشکیلاتی بنگاه حمایت ازمادران ونوزادان


شمول تصویبنامه شماره 99192 مورخ 1365 11 29 به دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی درایران


لزوم اخذ مجوز ازمجلس شورای اسلامی جهت پذیرش متن تجدید نظر شده قرارداداتحادیه عمومی بین المللی حمایت مالکیت صنعتی و تجاری وکشاورزی وعضویت درسازمان جهانی مالکیت معنوی


شرکت وزارت صنایع سنگین درسازمان بهره وری آسیایی به نماینگی ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران


درخواست باز خریدی ایام مرخصی که درازای حضور درجبهه های حق علیه باطل به کارمندان تعلق می گیرد


استفاده کلیمیان شاغل دردستگاههای دولتی ازمرخصی استحقاق درروزهای عید مسیح


استخدام 124 نفر درمشاغل فنی وپشتیبانی وخدمات درشرکت سهامی صنایع دستی ایران


تعیین تکلیف مجوزهای استخدامی دستگاهها باتوجه به تبصره (51) قانون بودجه سال 1368


موارد شمول بخشنامه شماره 56946 مورخ 1368 06 15 رئیس جمهور


مرجع پرداخت حق ماموریت موضوع ماده (12)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362 به آن دسته از کارکنان دولت که با هیاتهای نظارت حوزه های انتخابیه تهران وشهرستانها در امرانتخاب مجلس شورای اسلامی همکاری نموده اند


نحوه اجرای بخشنامه شماره 56964مورخ 1368 6 15 رئیس جمهور درسازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران


اعزام مامورجهت خانه ایران درپاریس


استخدام کسانی که ضمن داشتن سوابق خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی سن آنها ازحداکثر سن مجاز جهت استخدام دردستگاههای دولتی تجاوز نموده است