×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

قانون اجازه ثبت معاملات کمتر از دو هزار ریال به صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق


قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج


قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه


قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج


لایحه قانونی اجازه استخدام عده أی دبیر و آموزگار برای تدریس در مدارس کشور


لایحه قانونی راجع به افزایش یا کاهش یا اصلاح اعتبار در مواد هزینه یا برنامه های بودجه جاری دستگاههای اجرائی و لغو تبصره 5 قانون بودجه سال 1358


لایحه قانونی راجع به تخصیص مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال بدفترمرکزی جهاد سازندگی و لغو مواد 2 و 3 لایحه قانونی تأمین اعتبار برای اجرای طرحهای و فعالیتهای جهاد سازندگی


لایحه قانونی معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهائی که به نام دربار سابق و خاندان پهلوی در گذشته سفارش و بهای آن پرداخت شده و وارد گمرکات ایران شده است


لایحه قانونی راجع به تمدید مدت تشکیل مجامع عمومی و تسلیم اظهار نامه مالیاتی بانکها و مؤسسات اعتباری


لایحه قانونی تأمین خدمات درمانی و بیمه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و عائله آنان


لایحه قانونی تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده 22 قانون خدمت وظیفه عمومی


لایحه قانونی الحاقی به تبصره 24 قانون بودجه سال 1358


لایحه قانونی معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به دستگاه مکمل دستگاههای تلفن مرکزی نخست وزیری


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به تخصیص 31 میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی (معادل یک روز درآمد حاصل از صادرات نفت) برای فعالیتهای عمرانی استانها


لایحه قانونی معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یک دستگاه آمبولانس بنز جهت استفاده درمانگاه شهداء


لایحه قانونی راجع به معافیت یکدستگاه اتومبیل سواری پژو و دو دستگاه اتومبیل استیشن پژو از حقوق و عوارض گمرکی


لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 1500 بسته اورکت وارداتی مورد نیاز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرکز


صدور و حکم بر محکومیت خوانده به استناد مواد367و337 ق 0م


از آنجائی که حسب محتویات پرونده تجدیدنظرخوانده نه مستاجربوده و نه متصرف بنابراین طرح دعوی علیه وی به استناد ماده 337ق 0م که استیفاء منفعت نکرده است وجاهت قانونی نداشته است


هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبود