×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

قانون واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریامهر در اصفهان به وزارت جنگ


قانون سازمان جغرافیایی کشور


قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی (کنوانسیون ) سازمان بین المللی آب نگاری (هیدروگرافی )


قانون خدمات اجتماعی زنان


قانون راجع به تاسیس شورای مرکزی دانشگاه ها


قانون اصلاح قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارجه


قانون مدت خدمت سفرای شاهنشاهی در کشورهای خارجه


قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجه داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق ماده 127 مکرر به قانون مجازات عمومی


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان


قانون عضویت سازمان بنادر و کشتیرانی در اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاه ها


قانون اصلاح ماده 96 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی


قانون سپاه بهداشت


قانون اضافه شدن یک تبصره به ماده 2 قانون سپاه دانش


قانون الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری


اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم


جدول استهلاکات موضوع ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی


قانون تفسیر تبصره 2 قانون بودجه سال 1347 کل کشور