×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر مشکین‌دشت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جم


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر گرمدره


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ابوزیدآباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فلاورجان


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان البرز


عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک


قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت


قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (1) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران


قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین‌نامه داخلی مجلس


راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر


تکمیل عنوان دانشگاه شهید مدنی


رأی شماره 107 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیرتجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود


رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق شرایط مذکور در ماده 11 قانون استخدام کشوری


رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی،حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد


رأی شماره 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعتبار کافی نافی حق مسلم مستخدم نیست


رأی شماره 22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی


اصلاح جزء (3) بند (الف) تصویب‌نامه موضوع ضریب حقوق بازنشستگان وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران


لغو آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری