×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

قانون عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امپراطوری اتیوپی


قانون موافقتنامه بین المللی نجات و اعاده فضانوردان و استرداد اشیا پرتاب شده به فضای ماورا جو


قانون اصلاح موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان راجع به سرویسهای حمل و نقل هوائی بازرگانی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها


قانون الحاق ماده 4 مکرر به قانون تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب سال 1339


قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به وابستگان نظامی ارتش شاهنشاهی در کشورهای خارج و معاونین آنها


قانون افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بین المللی و بانک بین المللی ترمیم و توسعه


لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین


قانون استخدام متخصصین فنی خارجی


قانون تعیین ارزش تحصیلی فارغ التحصیلان مدرسه عالی سپهسالار


قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها


قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای برنامه عمرانی چهارم کشور


آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه


قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان


قانون افزایش مستمریهای بعضی از مشمولین قانون بیمه های اجتماعی


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کمیته مشورتی حقوقی آسیایی و آفریقایی


قانون انتقال باقیمانده اراضی مرتع ملی شده چیتگر به سازمان مسکن


قانون اصلاح ماده 4 قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور


قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه آهن دولتی ایران


آئین نامه اجرائی پایه حقوق و حقوق بازنشستگی هیات آموزشی و تحقیقاتی


تبصره الحاقی به ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک