×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر در موارد خاص


قانون مجازات افشای سوالات امتحانی


قانون سهیم کردن کارکنان شرکتهای وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه گذاری و سود شرکت های مزبور


قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی


تصمیم قانونی دائر به تصویب اقدامات دولت در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به بحرین


قانون اصلاح مقررات بند ج ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 96 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه های اجتماعی


قانون موافقتنامه اصلاحی مربوط به تاسیس موسسه بین المللی روشهای سوادآموزی بزرگسالان بین دولت شاهنشاهی ایران و یونسکو


قانون موافقتنامه بین دولت ایران و یونسکو راجع به تاسیس موسسه بین المللی روشهای تعلیم بزرگسالان


قانون تمدید مهلت مقرر در ماده 149 لایحه قانونی استخدام کشوری


قانون پرداخت فوق العاده سختی خدمت به ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران ، درجه داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی


قانون پرداخت هزینه معاش گماشته به افسران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی


الحاق مواد 23 و 24 و 25 و 26 به قانون بیمه های اجتماعی روستائیان


قانون افزایش جیره نقدی درجه داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی


قانون تاسیس مرکز آمار ایران


قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس مرکز آمار ایران مصوب 1344


قانون اصلاح ماده 4 قانون بودجه سال 1349 مجلس شورای ملی