×

بانک قوانین ایران - صفحه 1350 از 1898 صفحه

سرقت-پول-از-داشپورت-ماشین-موجب-تعزیراست

سرقت پول از داشپورت ماشین موجب تعزیراست

سرقت-در-حال-اضطرار-موجب-سقوط-حد-سرقت-است

سرقت در حال اضطرار موجب سقوط حد سرقت است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.