×

اصلاحیه ماده 5 الحاق به دستورالعمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان تامین اجتماعی

اصلاحیه ماده 5 الحاق به دستورالعمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان تامین اجتماعی

اصلاحیه-ماده-5-الحاق-به-دستورالعمل-اجرای-قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت-در-سازمان-تامین-اجتماعی

وکیل


شماره : 51640/ت17774هـ -13/3/1376

سازمان امور اداری و استخدامی کشور – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/3/1376 بنابه پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و تأیید شماره 7538/د مورخ 27/11/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود :
عبارتهای «حقوق مبنا و فوق العاده شغل» در ماده (5) الحاق به دستور العمل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان تأمین اجتماعی – موضوع تصویبنامه شماره 36455/ت 15430هـ مورخ 17/11/1374 – به «حقوق و فوق العاده شغل » اصلاح میشود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1376/03/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.