جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


ماده واحده – متن زیر بعنوان تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 مجلس شورای اسلامی الحاق می گردد.
تبصره – دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم ازآنکه قبل از صدورحکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند، باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیر نماید.
مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح شد و عیناً به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15246
تاریخ تصویب :
1376/03/10
تاریخ ابلاغ :
1376/04/16
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :