جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده – بند (2) و تبصره (1) ماده (19) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – مصوب 1371 – به شرح زیر اصلاح و تبصره (2) ماده مذکور حذف و دو تبصره به عنوان تبصره های (2) و (3) به آن الحاق می گردد:
2- وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست و تلگراف و تلفن ، جهاد سازندگی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع ، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی ، کشاورزی، مسکن و شهر سازی ، معادن و فلزات ، نفت ، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور.
تبصره 1- جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای شورایعالی معتبر خواهد بود.
تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمانهایی که وزرا و رؤسای آن عضو شورای عالی استاندارد می باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد.
تبصره 3- رئیس مؤسسه استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورای عالی نظارت اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را عهده دار خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15246
تاریخ تصویب :
1376/03/13
تاریخ ابلاغ :
1376/04/16
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :