جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


ماده واحده – مدیران کل بهزیستی ، پست و بنیاد شهید استان و همچنین فرمانداران به ترکیب اعضای کمیته برنامه ریزی استان موضوع بند (الف) تبصره (47) قانون بودجه سال 1364 کل کشور افزوده می شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15248
تاریخ تصویب :
1376/03/18
تاریخ ابلاغ :
1376/04/18
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :