جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده – مواد (1) و (3) قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب 1373 به شرح زیر اصلاح می شود:
1- صدر ماده (1) به صورت زیر اصلاح می گردد:
ماده 1- برای نظارت بر امر مسافرتها و مأموریتهای غیر ثابت خارجی کارکنان کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، هیأتی از افراد ذیل در وزارت امور خارجه یا محل مورد نظر هیأت وزیران تشکیل می گردد:
1- نماینده رئیس جمهور بعنوان رئیس هیأت
2- ...
2- عبارت «حداقل یک ماه قبل» از متن ماده (3) حذف می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15252
تاریخ تصویب :
1375/10/05
تاریخ ابلاغ :
1376/04/23
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :