جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده – معادل مبالغی که در اجرای تبصره (2) ماده واحده قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 1368 و اصلاحی آن مصوب 1373 برای معاینات پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی به حساب خزانه واریز می شود، از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت تا در جهت پرداخت هزینه های مربوط به معاینات تخصصی مشمولان مذکور به مصرف برسانند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/4/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری


نوع :
قانون
شماره انتشار :
15252
تاریخ تصویب :
1376/03/20
تاریخ ابلاغ :
1376/04/23
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :