جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

شماره 20/53231/ت18207هـ - 11/4/1376

سازمان تربیت بدنی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/4/1376 بنا به پیشنهاد شماره 3712/1 مورخ 13/2/1376 سازمان تربیت بدنی و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکی – مصوب 1350 – تصویب نمود:
ورود وسایل و ابزار مورد نیاز ورزش سوارکاری و چوگان (مطابق فهرست پیوست) با معافیت از پرداخت سود بازرگانی، مجاز می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
لوازم مورد نیاز ورزش سوارکاری و چوگان :
1- زین (پرش، درساژ، همه کاره و کورس) و لوازم مربوطه (عرق گیر، بند رکاب و ...)
2- انواع کلگی دستجلو (با انواع پوزه بند)
3- انواع آبخوری (هدیزه، سالو و ...) که حدود 5000 نوع است.
4- انواع مچ بند (تاندون بند ، کوتاه، بلند و ...)
5- بانداژ (بانداژکشی «کار» و استراحت)
6- روسمی (کفش سم)
7- رنکولان.
8- ژامبون.
9- نعل بند.
10- انواع تعلیمی ثابت و آزاد.
11- دستجلوکولر.
12- گت و نوار (ژامبون متحرک)
13- انواع زیربند (کشی و ....)
14- رابط آبخوری ، رنجیر هدیزه ، هاکامور و ...
15- پدزیر زین (ضره گیر) انواع آن .
16- انواع کلگی و بنده و گیرده مربوط پای آخور
17- انواع جل (تابستانه، زمستانه و بارانی و ...)
18- لوازم تیمار (برس ، سم پاک کن و ....)
19- لوازم کامل نعل بندی
20- لوازم بهداشتی اسب (روغن سهم ، شامپوی مخصوص، ژل تاندون و ...)
21- لوازم طبی (اسپری ، انواع پماد و ...)
22- کلاه.
23- کت.
24- شلوار سواری (انواع رنگهای مختلف)
25- چکمه (چرمی و لاستیکی ).
26- مهمیز (انواع آن ) شلاق (انواع آن )
27- چکمه کش و قالب چکمه.
28- پدنعل.
29- نعل.
30 – میخ نعل بندی و میخ چمن.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :