جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

شماره 62346/ت17316هـ - 11/5/1376

سازمان تربیت بدنی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1376 بنا به پیشنهاد شماره 42869/1 مورخ 25/9/1375 سازمان تربیت بدنی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه های اول تا سوم را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1- تسهیلات تحصیلی
الف – قهرمانان مسابقات المپیک ، آسیایی، قهرمانی دانشجویان جهان، ارتشهای جهان (سیزم) قهرمانی کشور و عضویت تیم ملی و قهرمانان رکوردشکن ملی و قهرمانان آموزشگاههای کشور به شرح زیر می توانند بدون کنکور در مقطع تحصیلی زیر در مؤسسات تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه تحصیل دهند :
1- قهرمانان مسابقات المپیک – تا کارشناسی ارشد تربیت بدنی.
2- قهرمانان مسابقات آسیایی – تا کارشناسی ارشد تربیت بدنی .
3- قهرمانان مسابقات دانشجویان جهان – تا کارشناسی ارشد تربیت بدنی.
4- قهرمان مسابقات ارتشهای جهان (سیزم) – تا کارشناسی ارشد تربیت بدنی.
5- قهرمانان کشور (در صورت احراز سه بار مقام قهرمانی) و یا جابجا نمودن سه بار رکوردهای ملی و یا دو سال عضویت متوالی تیم ملی ، به گواهی سازمان تربیت بدنی، تا کارشناسی تربیت بدنی.
6- قهرمانان آموزشگاههای کشور (دبیرستانی) و قهرمانان موضوع بند (5) این آئین نامه و قهرمانان المپیک ، جهانی – آسیایی در صورت تمایل به شرکت در مسابقات ورودی مقطع کارشناسی دانشگاهها از 25% ارفانق در نمرات حاصله در کنکور برخوردار خواهند شد.
7- قهرمانان مسابقات المپیک جهانی و آسیایی و قهرمانی دانشجویان جهان در صورت تمایل به شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد از 20% ارفاق در نمرات حاصله استفاده خواهند نمود.
ماده 2- تسهیلات اشتغال
سازمان امور اداری و استخدامی کشور حسب معرفی سازمان تربیت بدنی، نسبت به فراهم نمودن تسهیلات لازم برای استخدام قهرمانان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور در وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و شهرداریها، در مشاغلی که شرایط احراز آنها را دارند، اقدام خواهد نمود.
ماده 3- تسهیلات زندگی
برای قهرمانان کشوری – آسیایی – جهانی و المپیک به تشخیص سازمان تربیت بدنی و به تناسب رشته و رنگ مدال واهمیت مقام کسب شده مزایایی از قبیل تسهیلات مسکن، زمین، اتومبیل ساخت داخل و هدایای نقدی در نظر گرفته شده و اعطا می شود. میزان این هدایا توسط سازمان تربیت بدنی حسب مورد مشخص می شود و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این ماده همه ساله به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین و در ردیف اعتبارات جاری سازمان منظور خواهد شد.
ماده 4- از کار افتادگی ورزشی
قهرمانان کشوری – آسیایی – جهانی – المپیک ، سیزم – قهرمانی دانشجویان جهان و آموزشگاههای کشور در حین تمرین و یا انجام مسابقه از بیمه جسمانی برخوردار بوده و در صورتی که دچار حادثه منجر به صدمه دیدن یا نقص عضو یا فوت شوند از این مزایا استفاده می نمایند. این امر توسط سازمان تأمین اجتماعی به صورت خدمات بلاعوض انجام و آئین نامه آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 4- اعطای نشان
قهرمان ، مربیان و مدیرانی که به دلیل تداوم پیروزیها و یا خدمات شایسته به ورزش بخصوص در امر مسابقات جهانی و المپیک شایسته دریافت نشان باشند بنابه پیشنهاد سازمان تربیت بدنی و تصویب کمیته اعطای نشانهای دولتی مفتخر به اخذ نشان شجاعت خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/05/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :