جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 62192/ت18433ک - 11/5/1376

ریاست جمهوی – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
اکثریت وزاری عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ 30/4/1376 با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632/ت30هـ مورخ 13/2/1373) و به استناد ماده (18) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – و تبصره بند (2) قانون اصلاح قانون یادشده مصوب 22/8/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصویب نمودند :
متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آئین نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره 51866/ت17992ک مورخ 31/2/1376) می شود :
«تبصره 2- تأسیس صرافی ها با مجوز سازمان امکان پذیر است .»
این تصویبنامه در تاریخ 11/5/1376 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :