جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


ماده واحده – رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه های قضائی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت.
صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگی به دعاوی مربوط به :
1- نکاح موقت و دائم.
2- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت وانقضای مدت.
3- مهریه .
4- جهیزیه
5- اجره المثل و نحله ایام زوجیت .
6- نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه.
7- حضانت و ملاقات اطفال.
8- نسب.
9- نشوز و تمکین.
10- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.
11- حکم رشد.
12- ازدواج مجدد.
13- شرایط ضمن عقد.
تبصره 1- قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.
تبصره 2- در حوزه های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.
تبصره 3- هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاورهبا مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/5/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/05/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :