جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 60237/18489هـ - 22/5/1376

وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1376 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه – مصوب 1351 – تصویب نمود :
فرودگاه لار به عنوان مرز هوایی شناخته می شود و ورود به کشور و خروج از آن از طریق مرز یادشده با گذر نامه معتبر مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/05/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :