جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون عنوان «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» و همچنین «کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (قم)»به فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع قانون فهرست نهدها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 مجلس شورای اسلامی افزوده می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش حلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :