جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


وزارت امور اقتصادی و کارآیی هیات وزیران در جلسه مورخ 10/1/1373 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (19) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب 1350 تصویب نمود:
آقای عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران تعیین می شود.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/01/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :