جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 21/1/1373 به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – تصویب نمود:
صادرات پنبه از تاریخ 1/7/1373 مجاز است.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :