جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 1855/ت 80 هـ - 21/3/1373

سازمان برنامه و بودجه – وزارت آموزش و پرورش
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1373 بنا به پیشنهاد شماره 218/760 مورخ 10/2/1373 وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند(ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور توسعه آموزشهای پاره وقت و تکمیلی و همچنین استفاده بهینه از امکانات موجود، نسبت به اجاره ساختمانهای واحدهای آموزشی تحت پوشش و امکانات آموزشی موجود در آنها در خارج از نوبت اجرای آموزشهای رسمی، برای تشکیل کلاسهای فوق برنامه و تقویتی اقدام نماید و درآمد حاصله را به حسابهایی که از سوی خزانه داری کل اعلام می شود واریز نماید .
ماده 2 – درآمد حاصله تا سقف سیصد میلیون (000/000/300) ریال جهت پرداخت هزینه های مربوط به تجیهز و توسعه مدارس و تقویت و توسعه آموزشهای دوره های راهنمایی و متوسطه به ویژه در مناطق محروم به مصرف می رسد.
ماده 3 – اجاره بهای عادلانه ساختمانها و امکانات آموزشی را وزارت آموزش و پرورش تعیین می نماید.
ماده 4- فهرست مشخصات کلیه اموال موجود در واحد آموزشی مورد اجاره به ضمیمه قرارداد اجاره به امضای طرفین خواهد رسید.
ماده 5- استفاده از فضا و امکانات واحد آموزشی مورد اجاره به هیچ وجه نباید لطمه ای به برنامه آموزش رسمی جاری در آن واحد آموزشی وارد نماید.
ماده 6 -«فرهنگیان واجد شرایط»، مذکور در بند(ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1373 کل کشور افرادی هستند که مجوز لازم را مطابق مقررات مربوط از وزارت آموزش و پرورش اخذ نموده باشند.
ماده 7 – در صورت وجود تعدد تقاضا برای اجاره واحدها و امکانات موصوف، وزارت آموزش و پرورش ضوابط لازم جهت تعیین اولویتها را اعلام خواهد نمود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :