×

تصویبنامه راجع به اصلاحات در دهستانهای استان تهران

تصویبنامه راجع به اصلاحات در دهستانهای استان تهران

تصویبنامه-راجع-به-اصلاحات-در-دهستانهای-استان-تهرانشماره 5972/ت 53ک- 26/4/1373

وزارت کشور
اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 22/3/1373 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368) بنا به پیشنهاد شماره 9864/42/4/1 مورخ 15/12/1372 وزارت کشور به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در اجرای مواد (3)،(6) و (7) قانون مذکور اصلاحات زیر را در دهستانهای استان تهران تصویب نمودند:
1 – دهستان صالح آباد به مرکزیت روستای صالح آباد مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر ایجاد و تشکیل شود.
1-صالح آباد 2- حصارچوپان 3- علی آباد طپانچه 4- امامزاده باقر 5- قلعه حصارچوپان 6- شرکت دامپروری شیرعسلی 7- کارخانه اسفالت همدانی 8- کارخانه وایتکس 9- مرغداری ایران اردک 10- کارخانه مقواسازی 11- دامداری و مرغداری آزاده.
2-دهتان چهار دانگه به مرکزیت روستای چهار دانگه مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر ایجاد و تاسیس شود.
1-چهار دانگه 2- حسین آباد مفرح 3- علی آباد قاجار 4- کوی قدس 5- کوی مطهری 6- کوی بهشتی 7- تپه سیف 8- کوی گلشهر 9- کوی ماهشهر 10- کوی جهان 11- قاسم آباد خشک 12- کاظم آباد 13- امامزاده سیدرضا 14- حسن آباد لقمانی 15- عباس آباد 16- عبدل آباد 17- پلائین 18- ناصریه 19- مراد آباد 20- ولی آباد 21- امامزاده عباس 22- جعفر آباد جنگل 23- خمار آباد 24- دیتار آباد.
3 – روستاهای زیر به دهستان ده عباس ملحق شود.
الف – روستاهای تابع دهستان فیروز بهرام:
1- ایرین 2- چیچکو 3- بهرام آباد 4- موسی آباد
ب – روستاهای تابع دهستان کهریزک:
1- کاشانک 2- مرجان آباد 3- چشمه نور 4- شکر آباد 5- جهان آباد 6- رحیم آباد
تبصره : نام روستای چشمه نور قبلاً چشمه شاهی بوده است.
4 – شهرستان اسلام شهر به مرکزیت شهر اسلام شهر از ترکیب بخشهای زیر ایجاد و تاسیس شود:
الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر اسلام شهر متشکل از :
ا- دهستان ده عباس
2 -دهستان صالح آباد
ب : بخش چهار دانگه به مرکزیت روستای چهار دانگه متشکل از :
1 – دهستان چهار دانگه
2 – دهستان فیروز بهرام
نقشه های 250000/1 مربوط کلاً در یک برگ ضمیمه به مهر هیات دولت ممهور گردید.
این تصویبنامه در تاریخ 21/4/1373 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/03/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.