جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 20833/ت 158 هـ - 28/4/1373

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/4/1373 بنا به پیشنهاد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به استناد بند «ب» قانون بودجه سال 1373 کل کشور تصویب نمود:
عبارت زیر به انتهای تبصره (1) ماده (1) آئین نامه اجرائی بند «ب» تبصره (11) قانون بودجه سال 1373 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 18358/ت 113 هـ مورخ 6/4/1373 اضافه می شود:
«حداقل بیست میلیارد (20000000000) ریال از این مبلغ در اختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان قرار می گیرد تا به صورت مستقیم از طریق بنیاد یاد شده به جانبازان بالای (25%) اعطاء شود».
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :