جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 4830/ت 169 هـ - 10/5/1373

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/5/1373 بنا به پیشنهاد شماره 2693 مورخ 7/4/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب نمود:
«سازمان بهزیستی کشور» به دستگاههای استثناء شده از مفاد بند (5) ضوابط اجرائی بودجه سال 1373 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 16321/ت 17/ هـ مورخ 6/2/1373 اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :