جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 21481/ت 165 هـ - 9/5/1373

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/5/1373 بنا به پیشنهاد شماره 536/34 مورخ 28/4/1373 سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اختیارات دولت در مورد تبصره (48) قانون بودجه سال 1373 کل کشور با رعایت مفاد اصل مزبور به وزرای عضو شورای اقتصاد واگذار می شود.
تصمیمات گرفته شده در حدود اختیارات موضوع این تصویبنامه با رای اکثریت وزرای عضو و پس از تایید مقام محترم ریاست جمهوری لازم الاجراست.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :